DM2 - Kuchyňské a bytové studio

Náměstí Dr. Milady Horákové 2, Cheb (areál vlakového nádraží), tel./fax: 354 437 646, mobil: 777 108 200, e-mail: dm@kuchynedm.cz

DM2 - Kuchyňské a bytové studio
facebook tlačítko
Novinky
Novinky
 
 

 

              

Kontakt

   

Kuchyňské a bytové studio
 
otevírací doba:
po - pá: 9:00 - 17:30 hod
so - dle předešlé domluvy
 
(případně individuální termín)  

K nemocnici 2, Cheb    

Tel.: 00420 354 437 646
Fax: 00420 359 604 166
Mob.: 00420 777 108 200  

e-mail:  info@dm2.cz

 

 

  Informace o zpracování osobních údajů

 Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) si vám dovolujeme sdělit, že v souvislosti s marketingovými aktivitami a prodejem našeho zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.

 
 Máte právo na :
 
-          Být zapomenut
 
 
-           Být seznámen s údaji, které o Vás máme
 
 
-           Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
 
 
-           Mít možnost přenést své osobní údaje od nás k třetímu subjektu
 
 
-           Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování
 
 
-          Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu
 
 
Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.
 
 
Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.
 
 
Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.
 
 
Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.
 
 
Žádat lidské přezkoumání v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.
 
 
Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.
 

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Jedná se o kontaktní informace o zákaznících, obchodních partnerech a osobách, se kterými komunikujeme těmito způsoby - e-mailem, tištěnou korespondencí, telefonicky a osobně.

 Jedná se o informace, které potřebujeme pro naše obchodní účely, zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací nebo komunikace se zákaznickým servisem. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.

 Správcem osobních údajů je DM2 s.r.o. se sídlem Náměstí Dr. Milady Horákové 2 35002 Cheb. Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů dm@dm2.cz

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies